بی تو تموم سال پاییزه…

دارم چشـــمامو رو این اضطراب ســــرد می بندم  

خرابــم بی تو اما بـــــــاز،  با این درد می خنـدم

می خوام تا باورم شــــه تو  شبای تلخ تنهایــــــــی  

که تو پاکـــی و دوشیزه تریـــــن معشوق دنیایــی

– – –

می خوام با وهم خوش باشم، که کم شه فاصلت تا من

 که تو آغوشمی و عشق قسمت می کنی با من

چه احســـاس بدی دارم ، تو حرفــــام بغض سنگیـــنه

 چشـــام تو بهت تنهایــی فقط کابــــــوس می بینه

– – –

من اینجـــا یخ زده دنیــــام ، تو امــــا گــرم آغوشــــی

 کنارش عشق می بازی ، کنارش قهوه می نوشی

بیــــــا تا زیر بارونـــــــــی که از اشکام لبریـــــــــــــزه

 بهت ثـــــــــابت کنم بی تو تموم ســـــــــال پــــاییزه

– – –

تو  رو  یادم میاره   لمس بارونــــــی  که   می بــاره

کجایــــــی تا بگــی موهـــات نوازش هامو کـــم داره 

بذار حالا که رد میشی تو چشمات خیره شــم بـــــــازم

که من دنیـــامــو تو چشمای معصـــوم تو می سازم

– – –

آیدین کفشگر

https://www.academytaraneh.com/7858کپی شد!
1312
۱۸