کافرشدم

من هنوزم یادمه اون خطرات
من تواتیشه توخاکسترشدم
پاکی ازتو تووجودم جون گرفت
رفتی بارفتنت کافرشدم

یادمه ازعشق تو شیدا شدم
تو طواف حس توشاعرشدم
تو تمومه دینو ایمان شدی
تو هوای شوق توطاهرشدم

گریه لبریزه
فصل پاییزه
بی تومیمیرم
این غمنگیزه
بی توبارونم
توی زندونم
من گذرکردم
ازدل وجونم

پر زدن بی بالوپر بی حاصله
بی وضو هرچی بخونم باطله
توچرا ازمن بریدی عشق من
فعل وافعالم همه بی فاعله

عشق تو توی دلم این حسوکاشت
تاکه باتو حاتم طاعی بشم
توخودت باعث شدی ای همنفس
تا که من درگیرتنهایی بشم

گریه لبریزه
فصل پاییزه
بی تومیمیرم
این غمنگیزه
بی توبارونم
توی زندونم
من گذرکردم
ازدلوجونم…

https://www.academytaraneh.com/78559کپی شد!
1113
۲۰