احساس

احساسم ودرگیر کن برای قلب حساست
برای دل احساسیم برای اون دل خاصت
من واز من بگیر آروم از این تنهایی ردم کن
از این احساس تنهایی از این بی تابی دورم کن
دل ریشم دیگه داره تو این تنهایی می میره
بیا تا چشم حیرونم با چشمات جون بگیره
هنوزاین قلب دیوونه توی سینم به عشق تو می کوبه
به عشق تو که دنیامی به یاد تو می مونه
خیال تو دیگه داره همه هستی مو می گیره
دیگه این فاصله داره ازم جونمو می گیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: