سرود اصولِ بهداشتی

توی خونه مدرسه اطرافِ تخـــــته
همه جاهایِ زمین میکروب نشسته
***
می دونی که میکروبها همیشه پر جون
بهترین راه هلاکش آب و صــــــــابون
***
میکروبا در همه جا نفوذی دارنـــد
اگر وارد شده اند چه سوزی دارند
***
تب و سر گیجه به همراهِ شکم درد
این همه درد سر از غذاهای ســرد
***
اگر دوست داری خوش و خرم بمونی
اگر دوست داری همیشه آه نخونـــــی
***
بهترین راه رعایت اصول اســــــــــت
اصل بهداشتی هم هموزن پول اســــت
***
نظافت پاکیزگی رمزِ سلامـــــــــــت
دست و پاهاتُ بشور قبل از ندامت
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۶/۰۸/۱۳۹۱

جهت اجرا با مدیر تماس بگیرید.
ممنونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7843کپی شد!
3955
۳
۱