شک

به احساسه تو شک دارم به این عشقی که بینه ماست

به این حرفـای تُو خالی که پوچیش از نگات پیداست

از این دستای بی روحت میشه فهمید چه قدر سردی

نخــند این بار نگــــــو بازم عزیزم اشتبـــــاه کردی

نمیدونم تو آغوشــــم تو دنباله کـــــی مــــــی گردی

نمیدونم کیه اون کـــــــــه تو انگاری گمش کردی

نگام میکنی میفهمم حواســــت پیشه چشمام نیست

همه دنیاتو باختی و دیگه فکـــره تو رویــــام نیست

دارم می بینم این روزا چه قــــدر داغونو بی تــابی

واسه دیدنـــه اونــــــه که تمام شــــب نمی خــــوابی

یه رازی توی چشمات هست که داره دورت میکنه ازمن

خودت داری میبینی که چقدر این روزامون سردن

حالا که تقدیـــــــرم اینه نمیخوام ســـــد راهت شم

برو رد شو تـــــو آزادی دو رنگی هاتــو میبخشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7842کپی شد!
1380
۴۸