تنم هنوز داغه

اون که صداتو میشنوه ، اون دل درویش منه
من چجوری دل بکنم وقتی دلت پیش منه
میخوام که دنیا بدونه دنیا محل گذره
اگه بخوای جدا بشی این دل ازت نمیگذره

* تو واسه من واسه تو ، بیا کنار من بمون
قسم به اون دلتنگیام ، قسم به عشق پاکمون
چند روزه که خاطره ها همرنگ بی رنگی شده
این دل غمگین منم مهمون دلتنگی شده *

عاشق و دلداده تو ، تو این زمون خود منم
بهم بگو چطور باید از دل تو دل بکنم
آغوشتو حس میکنم ، روزی هزاران مرتبه
تنم هنوز داغه گلم ، خیال نکن که از تبه

* تو واسه من واسه تو ، بیا کنار من بمون
قسم به اون دلتنگیام ، قسم به عشق پاکمون
چند روزه که خاطره ها همرنگ بی رنگی شده
این دل غمگین منم مهمون دلتنگی شده *

(( دنیای اولی منظور مردم و اجتماع ، دنیای دومی منظور زندگانی ))
(( تنم هنوز داغه : منظور اینکه هنوز داغم که دارم از تو میخونم )

از این نویسنده بیشتر بخوانید: