منو میم مثل مادر یه فرشته

منو آغوش گرم و مهربونت منو تسبیح و سجادت که بازه
منو ذکرا و امیدودعاهات که یک عمری برام آینده سازه

منو چشمات که عمری رو به در موند منو دلشوره هاتو بی قراریت
منوچشمای معصومت عزیزم تو و بی خوابی وشب زنده داریت

خدا از آسمون تو رو فرستاد بهشتو زیر پاهات نقطه چین کرد
دل دریا کویر شد پیش چشمات یه عمر ماهو برات خونه نشین کرد

منو میم مثل مادریه فرشته تو و دنیایی از حس رفاقت
توو این دنیا که نیرنگی زیاده تویی دنیایی از مهروصداقت

یه عمری پای من سوختی وساختی همه فصلاتوپای من گذاشتی
بهاراتو خزون کردم یه عمری بمیرم که یه روز خوش نداشتی

بمیرمو نبینم اشک چشمات داره میریزه اروم دونه دونه
ببخش مادر اگه حتی هنوزم دلم قدرتو هیچوقت نمیدونه

دلم قدرتو هیچوقت نمیدونه

https://www.academytaraneh.com/78372کپی شد!
1216
۴۱