نمی ترسم

من ازچیزی نمی ترسم که عشقت ترسموکشته
دل دریائیم با توست اگر اندازه مشته
توی رویای رنگینم بجزتو من نمی بینم
تواین دنیای رنگارنگ فقط یک رنگ می بینم
برای من بدون تو جهان بی عشق پوشالیست
بدون گرمی عشقت فضای قلب من خالیست
من ازچیزی نمیترسم قمارعشق توزیباست
نمی ترسم نمی بازم خدای عشق هم باماست
بیا بامن مدارا کن که من تسلیم تسلیمم
ازاون لحظه ازاون دیدار شده این عشق آئینم
من ازچیزی نمیترسم نگاهی کن توی چشمام
بدون عشق غمگینم بدون عشق من تنهام
تو رویای صدای تو میون خواب وبیداری
شنیدم یک نفرمیگفت دوست دارم دوسم داری؟
من ازچیزی نمیترسم تا وقتی عاشقت هستم
نگا کن عشق میخونه که تا هستید من هستم.
مهراد رضایی- مهر۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7828کپی شد!
674
۸