دود سیگار

۱: مُردم از این هیاهو

بیا از اینجا دربریم

دود سیگار شیم برقصیم

از روی انگشت سربریم

 

 

۲: با کوچ کلاغام شده

بیا اینجا رو ترک کنیم

بشکونیم این حصارو

آزادی رو درک کنیم

 

 

۳: تا خود رنگین کمون

بریم و روش بشینیم

زندگی هفت تا رنگو

کنار هم ببینیم

 

۴: سُرسره ی هفت رنگه این

بیا ازش سُر بگیریم

بیفتیم تو حوض آفتاب

از آتیشش گُر بگیریم

 

۵: میای باغ ستاره

بریم ستاره بچینیم؟

بعد اونا رو دونه دونه

روی زلف یار بچینیم؟

 

۶: اگه از این مه غلیظ

جون سالم درببرم

شکایت خودمو از خودم

پیش خدا می برم

https://www.academytaraneh.com/7826کپی شد!
703
۶