هم نسل

هم نسل

نجاتم ده تو ای نسل فرشته/که اینجا در خودم زنجیر دارم
گره ها با تنم در هم تنیده/به ظاهر من دلی چون شیر دارم
دیگه حسرت نخوردم تا که شاید/فرشته با صدام همدرد باشه
یه جایی توی آسمون می تونه/که تسکین دل یک مرد باشه
همون جایی که آدمهاش ببخشن/به تو تقدیری که وارونه چرخید
قرار بود تا که جای دیگه باشیم/ولی بازم کسی ما رو نفهمید
یه زن با گریه هاش می تونه اینجا/از این دنیای تو خالی رها شه
ولی یک مرد در هر حال باید/بریزه تو خودش تا بد نباشه
یه کوه غصه و دردم که باشی/چقد سخته که گریه ننگ مرده
می خوام من هم کمی خالی شم اینجا/خدا با قلب این مردم چه کرده
من از بس که نفهمیدم خودم رو/توی بغض غریبی جا گرفتم
از این حادثه بدتر من ندیدم/که از دریا به خشکی پا گرفتم
من از این آدمکهای تو قصه/به تنها بودن بی تو رسیدم
منو باور کن ای نسل فرشته/که از هرچی به غیر از تو بریدم
بگو بازم توی یک جای دنیا/می شه خورشیدو باشب روبه رو کرد
همه دیونه بازیهای مردو /می شه تو چشم یک زن جستجو کرد
بخواب با فصل سبزو آبی آب/تو با تن پوش رویای فرشته
به هر جایی که باشی بهترینی/از اول تا ته دنیا بهشته
ترانه سرا:اسمر شجاعان

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/78238کپی شد!
843
۱۰