گریه بی گریه

از امشب گریه بی گریه عزیزم میخوام واسه تو از عشق بنویسم, نذار بغض تو گلوت بشکنه آسون از امشب گریه بی گریه عزیزم
نگاهم خیره مونده روی شعرام که بعد تو همش خاطره میشه, دیگه خواهش و التماس به ساعت واسه برگشتنت چاره نمیشه
میترسم که همین دل به تو بستن یه روزی منو از پا در بیاره, یه عمره چشم به پیچ جاده بستم شاید از تو برام خبر بیاره
گرفتار یه دنیا اضطرابم که انگار غصه هاش آخر نداره, چقدر سخته بی تو نفس کشیدن دلم رفتنتو باور نداره
نمیتونه کس دیگه به جز من هواتو توی خونه دم بگیره, از امشب گریه بی گریه عزیزم نمیخوام قلبمو ماتم بگیره
خدا میدونه بعد رفتن تو واسم زندگی معنایی نداره, به جز تو توی آسمون قلبم دیگه ستاره ای جایی نداره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: