عاشقی

چه جوری میشه بهت فکر نکنم / وقتی دنیامو گرفته اون چشات
وقتی آرامشه انقدر تو صدات / وقتی آب میشه دلم با خندهات
مگه میشه که بهت فکر نکنم / وقتی دلتنگ تو میشه لحظه هام
وقتی اسم تواء توی نفسام / وقتی یاد تو میشه خاطرهام
چرا باید که بهت فکر نکنم / وقتی دوستم داری و دوستت دارم
وقتی عشقت منمو عاشقتم / وقتی دنیاتمو با تو همه دنیا رو دارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/78177کپی شد!
939
۶