تموم زندگی تلخه

سلام به همگی. این ترانه محصول تقریبا ً شش ماه پیشه و فقط یک تمرین بود.

تموم زندگی تلخه … تموم زندگی درده
اینا رو اون کسی میگه…که با تو زندگی کرده

همیشه زخم خوردم از … نگاه زهر آلودت
منُ کوچیک می کردی … مثه دنیای محدودت

باهام می جنگیدی و من… پیام صلح می خوندم
به امّید یه روز خوب … تو این آشوب می موندم

آخه این جنگ کی میگه … که اسمش زندگی میشه؟
تَهِ یک صلح اجباری … فقط بازَندگی میشه

نمیشه که به پای تو … تموم زندگی رو باخت
اونی بازندۀ جنگه … که اول جنگ راه انداخت

آنـ ـاهـ ـیـ ـتـ ـــــا

از این نویسنده بیشتر بخوانید: