لعنتی اینقد منو صدا نکن

"لعنتی اینقد منو صدا نکن"

دیگه ذهنم خالی شده از شعر
از شعرای عاشقی وجدایی
موضوع ها صدام میکنن ولی
اما دل صبور؟ تو کجایی؟

دلم طناب تفکر گرفته
ولی مغزم نای کشش نداره
قافیه ها خود مختاری میکنن
با زور گویی میگن ماهم آره

یه ردیف همش داره داد میزنه :
منو از شعر خودت جدا نکن
با صداش رژه میره روی مخم
لعنتی اینقد منو صدا نکن

کف دستم،دیگه شده ترازو
ازبس که وزن بیتارو کشیدم
واژه ها توی آغوش من بودن
ولی از این نامردا بدی دیدم

میگن که صاحب اثر رو بیخیال
هرجا بی اجازه جاخوش میکنن
به منم کم محلی میکنن و
پیش خودم بهم پُش(ت) میکنن

ترانه سرا: علی گودرزی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: