سرودِ معلّم

حرف هایت را شنیدم ، در کلاسِ مهربانی
پند هایت را خریدم ، ای کلیدِ زندگانــی
***
تو برای قلبِ تشنه ، مثل یک سنگِ صبوری
تو عزیزی تو امینی ، توی تاریکی چو نوری
***
با تو بودن لحظه هایم ، شا د و شادابی میاره
شمعِ زیبای وجودم ، باز تابش چون ســتاره
***
تابشِ مهتابِ عشقت ، در دلم شیدا نمودی
با کلامِ آفرینت ، یک پیامِ خوش گشـودی
***
دوستت دارم همیشه ، می پسندم روی ماهت
ای فرشته آسمانی ، تو خدا پشت و پناهـــت
***
همسفر با تو نشستم ، در قطارِ شادی و غم
ای رفیقِ خنده هایم ، ابرِ تو باریده نم نـم
***
ای اذانِ هر نمازی ، در جهانِ دل فــــــــروزم
من و مدیونِ تو هستم ، تا همیشه شب و روزم
***
جاسم ثعلبی ( حسّانی) ۰۵/۰۸/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7807کپی شد!
557
۲