حس عاشقی

یه حسی تو نگاته که منو از نو می سازه / می دونم که راه قلبت همیشه به روم بازه / یه حسی تو نگاته که رهام می کنه از غم / همون حسی که این روزا پر شده از من / تو با احساسی که داری بهم خوبی رو می بخشی / از نگاهت جون می گیرم وقتی بهم می خندی / تو با لبخند شیرینت بهم راهو نشون دادی / عاشق بودی و عاشقی و یادم دادی / این عشق شیرینت برام شده مثل یه دنیا / که می سازه از تو یه جاده بی انتها / یه حسی تو نگاته که زندگیمو می سازه / تو راه عاشقی دلم به تو می بازه / برگرد و از عشق برام دریا بساز / برگرد و برام زندگی رو از نو بساز

از این نویسنده بیشتر بخوانید: