احساسِ خیس

ای همه ی آرامشم
منو از سکوت رها کن
ببرم به اون روزا
دوباره جنون به پا کن
منو باز صدا بزن
بذار آدما بدونن
دوست دارم با بغض تلخ
من فقط از تو میخونم
قسم به اون شعرایی که
با تو بوی نفس میگیره
بی تو این دل واسه غروب
رنگ عاشقی میگیره

دوست دارم ای گمشده
تو شیون آسمونا
دوست دارم ای بسته به
زنجیر آرزوهام

نبض سکوت قلب من
دلهره های بی صدا
فقط واسه تو میزنه
رو شیشه ی آسمونا
ای تو تعبیر نگام
صدای بغض چشام
دوست دارم با حرف خیس
روی تن ترانه هام
بذار واست فاصله رُ
تا اشک دارم گله کنم
خاطرت خشکُ واست
آب بدم و حرس کنم

دوست دارم ای گمشده
تو شیون آسمونا
دوست دارم ای بسته به
زنجیر آرزوهام

از این نویسنده بیشتر بخوانید: