کسی که نیست..

چه دردی داره تن دادن
به آغوش کسی که نیس
غرورت دربدر میشه
اگه مردی اینو بنویس!..

شب و از ماه میگیرم
که رنگ پیرهنم باشه
به خواب آسمون میرم
که شاید ماه زنم باشه

توو رویایی که رویا نیس
هنوز عاشق ترین مردم
توو آلبومی بدون عکس
به دنبال تو می گردم

همین که ساعتا خوابن
زمان درگیر کابوسه
توو خونه عطر بی رحمت
تن خسته م رو می بوسه

اتاق و خواب می بینم
که آه من پر از سوزه
که آینه شعله ور میشه
که تختم داره می سوزه

خودم رو می زنم تا مرگ
میآد دستامو می گیره
توو آغوش کسی که نیست
کسی که نیست میمیره

چه دردی داره تن دادن
به آغوش کسی که نیس
غرورت دربدر میشه
اگه مردی اینو بنویس!…

https://www.academytaraneh.com/78012کپی شد!
1079
۱۱