صبوری کن دلکم

ای دل خسته تا کی می خوای صبوری کنی
تا کی میخوای بشینی چشم به در بمونی
اونی که رفته دیگه رفته ازت خسته شده
اره باید باورت شه که ازت خسته شده
رفتو تو این تنهایی و تنهام گذاشت
رفتو با اونی که به فکرم نرسید یه جا نشست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/78008کپی شد!
744
۹