اسمی براش نیافتم!!!!؟؟؟

ببین کنار من تویی
روح و توان من تویی
ببین کنارمی هنوز
بت و خدامی تو هنوز
ببین چکردی که هنور
من میپرستمت هنوز
ببین به تو سجده میکنم
ببین برای تو چه میکنم
ای سراب روح من
بمان لحظه ای کنار من
تا بزنم به روی تو
بوسه چو ماه برای تو
ای حس شبانه دلم
ای راه روشن دلم
با حسرت نبودنت مدارا میکنم ای دلم
اینده رو با نور تو روشن میکنم ای دلم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77976کپی شد!
1157
۲۲