سروناز

سرو ناز من عزیزم
چی به روز تو آووردن
چرا قد تو خمیده
کیا شاخه ها تو بردن
————————
رو تن لطیف و نازت
کی نوشته عقده هاشو
روی ریشه هات با نفرت
جا گذاشته رد پاشو
————————
کی دلش اومد بهارو
از وجود تو بگیره
سروناز من تو پاییز
جلوی چشاش بمیره
————————
کی تو رو ازم گرفته
کاش میشد اینو بدونم
تا که انتقام بگیرم
نرسه به استخونم
————————
حالا با یه دنیا غصه
پای داغ تو میشینم
دونه دونه قطره های
اشکو از چشام میچینم
————————

https://www.academytaraneh.com/779کپی شد!
1153
۱۴