عشق عمیق

با تو جدال میکنم
میزنم و میشکنم، خودم رو خالی میکنم
اما بدون تو خلوتم خودم رو قربانی چشمات میکنم

تو چشمه ی عشق منی
میجوشه چشمه و میشه، اشکی که روی گونمه
اشک می غلته و من بغضم رو خالی میکنم

تو برام غنیمتی
نمیخوام مغموم بشی، بذار اعتراف کنم
ذهنم رو از هر چی که هست غیر از تو خالی میکنم

دل میشه آیینه ی تو
یه سینه ی پرکینه رو، میون طوفان خشم
فقط با یک لبخند تو تطهیر و خالی میکنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: