به بهانه ی بیست وپنجم آبان تولدت مبا رک

خوبه هوای اومدن کردی مگه نه
انگار دنیاداره ازتوجون میگیره
چشمک.ستاره آسمون آبی هوا مست
رقص خدانبض زمین پیش توگیره

لبهات پرازطعم عسل موهات پریشون
بارون یه پیوند عجیبی باتوداره
دارن بهم تبریک میگن ماه وخورشید
دنیامیاداونکه چشاش رنگ بهاره

من تازه میشم من شروع میشم نگاه کن
تنها تومیتونی به من نزدیک باشی
باخنده هات اندوه ودردامو بترسون
تنهاتومیتونی منوازهم بپاشی

دست منوروکن بذارمردم بدونن
حسم به توتنها دلیله واسه بودن
مرگم همین نزدیکیه وقتی نباشی
وقتی نباشی زندگی بدمیشه ازمن

خوبه هوای اومدن کردی مگه نه
تابودنت آغازدنیاشه همیشه
آغوش توسهم منه آغوش واکن
دنیای من باتو پراز تصویر میشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: