فقط به خاطر یک چیز . . .

خسته م از این گریه های غیر معمولی
خسته م از دلگیری ابرای بارون ریز
با تبر هر جوری می تونی ازم کم کن
درست مث جک و لوبیای سحر آمیز

بدترین اوضاع من یعنی یه شب بی تو
مرگ من تنها جواب هر سوالیه
بی تو لب های ترک خورده نمی دونن
اول هر سال شروع خشکسالیه

————————————————-

آتیش بزن فندکت رو / تنهاییامو بسوزون
بذار تا آتیش بگیرن / قندیل های زمستون
منو نوازش کن فقط / محتاج یادگاریتم
بغضای چن ساله انگار / صف کشیدن تو چشامون

————————————————-

خسته م از نوستالژیه گریه و خنده
خسته م از تکرار این شبهای بی فانوس
بی تو مث یه جزیزه م خالی از هر چی
روز و شبهام می گذره تنها تو اقیانوس

می کُشم این گریه های غیر معمولی
این تب دلگیریِ ابرای بارون ریز
سخته از دنیا ببری سخته باور کن
سخته باور کن فقط به خاطر یک چیز

——————

" ممنون از نگاه مهربونتون "

از این نویسنده بیشتر بخوانید: