کنارم باش

تب سرما رو حس کردم،زمستونم کنارم باش
بدون تو پراز دردم،نمی تونم،کنارم باش
برای اینکه برگردی تمام سعیمو کردم
به دوران خوشم با تو ،یه کاری کن که برگردم
تو می فهمی منو اما دلت درگیر بودن نیست
تو چندین ساله که فکرت دیگه همراه با من نیست
عذابم میده تنهایی،چقدر این عشق بی رحمه
جهان من بدون تو سقوطو خوب می فهمه
من از دنیای تو تنها یه کم آرامشو می خوام
توانی تو وجودم نیست،آخه من آخر دنیام
تمام زندگیمی تو، چقد واسه تو دلتنگم
برای اینکه برگردی،با هرچی باشه می جنگم

عذابم میده تنهایی،چقدر این عشق بی رحمه
جهان من بدون تو سقوطو خوب می فهمه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: