فسیل

من و تو شبیه هم نیستیم …….من از چوب و تو از سنگی.

من و تو مال هم نیستیم………..من میسوزمو تو میجنگی.

من و تو جنس هم نیستیم……من میسازم تو میشکونی.

مچاله ام تو هر دستی………….و تو یک شکل میمونی.

هردومون یک قلب داریم……قلب من چوبی قلب تو سنگی.

تو از من میتونی رد شی…………من میشم کاغذ رنگی.

تو سنگی مهربونی کن………….شاید اقبال تو برگرده.

شاید یک سنگ پیداشه………اون که دنبالت میگرده.

از این نامهربونیهات………………شدم انبار توی دلها.

شاید من هم فسیل باشم……دیگه من سنگ شدم حالا.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: