یه سهم واقعی

پرنده ی تنهاییام جفتشو پیدا کرده
کنج قلب یه نفر رفته و جا خوش کرده
خدایا میخوام ازت خواهشی کنم
میدونم بالاخره تو رو راضیت میکنم
یه کاری کن نتونه روی کسی تاثیر بذاره
فقط مال من باشه، روی دلم پا نذاره
خدایا بگیر ازش جاذبه ی نگاهشو
خدایا بگیر ازش نفوذ اون کلامشو
میخوام خودخواه باشم، حالا که دغدغم شده
این دلو ببخش خدا، خیلی گستاخ شده
بچسبون به آغوشت منه نازک خیالو
بذار دلگرم باشم که میشنوی صدامو
میدونم خوب میدونی که اون سهم منه
بی اراده گاه و بی گاه توی رویای منه
یه کاری کن توی لحظه های من بمونه
اسیر تارو پودم بشه، واقعی بمونه
خدایا بگیر ازش جاذبه ی نگاهشو
خدایا بگیر ازش نفوذ اون کلامشو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77768کپی شد!
827
۱۶