این منم…

خیلی وقته نبودم ولی گاه گاه سرک میکشیدم و میخوندم و …

همیشه ساز مخالف / همیشه مخالف آب / به جای گریه ژکوند و / به جای خنده خراب
شبیه گوش بریده / میون تابلوی جیغم / و اعتراف‌ گالیله / وسط عهد عتیقم
پُرِ انکار زمینی / که می‌گن گِرده ولی نیس / تُپُقِ گردش خورشید! / از نگاهِ یه آنارشیس
بغض خودسوزی ژان‌دارک / بعدِ نجواهای عیسی/ که به میخ کشیده می‌شم / رو صلیبم توو کلیسا
گازی که اثر نداره / بعدِ کشف مندلیوف! / اون منم، ستون هشتم / توی سربالایی تُف!
نظم مغشوش پیکاسو / چشم سوم رئالیس / ذهن خلاق سکوت و / شکل کِش اومده‌ی هیــــــس
حسِّ تعلیقی حبسم / از کما گذشته کارم / مرگم‌َم سند نخورده / ضامن یه انفجارم
مثه سی‌مرغ بلورین / توی دست نقش منفی / رو محیط جشنواره / انتحارِ عدد پی !
سینما رکسِ وجودم / هنوزم داره می‌سوزه / شاخ این گوزن بریده / توو گلوم صدای زوزه
پُک به پُک هی می‌سوزونم / تن‌مُ تا ته سیگار/ فیلتری که جا می‌مونه / نخ به نخ کنار دیوار
این تناسخ از همیشه‌س / که می‌خواد پخش و پلا شه / مشتی استخونِ پوکُ / زیر پوست من بپاشه
نقطه‌ی ثقل زمین‌م / مبداءِ صفر تکامل / نسل اولِ یه خلقت / حاصلِ تقسیمِ بر کُل!
جبر جغرافی قلبم / پشت میله‌های سینه / مرز تسخیری عشقم / وسط میدون مینه
پرچم سفیدم اما / خواب خون‌بازی می‌بینم / دیگه سربازی نمونده / شاهَ‌مُ جلو می‌چینم
ثبت من برابری کرد / با سند به وقت مردن / سکته‌ی سوم قلبم / شده استحاله‌ی من.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

951
۲۱