لجبازی

من تو شهر بی عاطفه هر شب / پی فانوس جای ماه می گردم
از لج ستاره ها هم که شده / من ازاین تصمیم بر نمی گردم
توی کوله بار من درده / یه سوال مبهم و بی پاسخ
چند تا خاطره و دو سه تا رویا / که شده تاریخشون منسوخ
کوچ دست جمعی دلخوشیام / منو تو شهر خودم در به در کرده
ترس تکرار کابوس بی کسیام / حس عاشقی رو در من بی اثر کرده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77756کپی شد!
898
۸