عشقِ حسین (ع)

عشقِ حسین (ع)
عاشقم عاشقِ اشکم ، عاشق نام حسینــــم
عاشقم دیوونه هستم ، عاشق ابن الحرمینم
***
کربلا مست یه جنگِ ، رنگِ ماتم رنگِ خونِ
تو دلِ دشمن یه رازِ ، دنده ی زهرا نشونه
***
کفِ دستای ابو الفضل ، شمر با تیغش بریده
دلِ پر خون رقیه ، سر به دارِ غم کشـــیده
***
وحشت و تنهایی و غم ، بارشِ بارونی کم کم
ناله وتشنه ی سرابی ، شیون و زنجیر و ماتم
***
همه جا شمشیر و نیزه ، همه جا شعله دمیده
خیمه ها ویرانه گشته ، نوحه ها مُشک آفریده
***
روی شن سنگِ جدایی ، ناله ی دردش رسیده
بی پدر ماندن تو صحرا ، دختران پر کشیده
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۰/۰۸/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: