بندر

خرما پزونو شرجی
گرمای بی نهایت
شط پر آب کارون
دریای با ثلابت
————
قد تموم نخلا
به آسمون رسیده
بندرو کردن آذین
نخلای قد کشیده
————–
بندرو دوست دارم من
اسیر خاکشم من
دیونه ی شبا و
هوای پاکشم من
—————
من عاشق مرامو
صفای ادماشم
محو ستاره های
طلایی شباشم
————–
از خاک گرم بندر
نمیتونم جدا شم
عاشقشم همیشه
هر جای دنیا باشم
————–
بندرو دوست دارم من
اسیر خاکشم من
دیونه ی شبا و
هوای پاکشم من
—————

https://www.academytaraneh.com/777کپی شد!
879
۱۰