تـــکــــذیـــــب

بعد از خیلی وقت . . .

خوشحالم که بازم در جمع دوستان هستم . . .

منتظر نظراتتون هستم :)

از من جدا می شی بری
از حرف مردم کم کنی
هر بار پرسیدن ازت
هر بار تکذیبم کنی

از من جدا می شی بری
تنها قلمدادم کنی
این عادلانه نیست که
بی عشق دامادم کنی

————————————————-

اینقدر تکذیبم نکن / تو خاطره ساز منی
رو بر نگردونی ازم / تو محرم راز منی
این عادلانه نیست که / آغوشمو خالی کنم
سخته تموم حسمو / با گریه بت حالی کنم

————————————————-

تو زندگیِ بعد من
به هیچ کسی لبخند نزن
لطفا به احساس خودت
به خاطراتم گند نزن

این ترس از دس(ت) دادنت
بی اختیارم می کنه
این گریه های هر شبم
شب زنده دارم می کنه

————————————————-

اینقدر تکذیبم نکن / تو خاطره ساز منی
رو بر نگردونی ازم / تو محرم راز منی
این عادلانه نیست که / آغوشمو خالی کنم
سخته تموم حسمو / با گریه بت حالی کنم

————————————————-

https://www.academytaraneh.com/77695کپی شد!
1168
۳۰