تو می تونی…

بعد از مدتها…

تو به این قرص های دور و برم
تو به دیوونگیم شک داری!
جای مرهم همیشه چن سالی
واسه زخمای من نمک داری

میتونی با خودت کنار بیای
میتونی بی صدا ازم رد شی
واسه دلسرد کردنم از عشق
خوب می دونی چه موقعی بد شی

"عشق" تقصیر من نبود،بفهم!
چشمات عشق و به روم آوردن
دستای من میون سرمایِ
دستای تو دووم آوردن

قدر چشمامو که نمی دونی
چی رو توجیه می کنی دیگه؟!
یکی داره نگامو می دزده
یکی پشتِ سرِ تو بد میگه!

ازتو خواستم که عاشقت باشم
چند روزه که با خودم سردم
هرچی خواستم بدست آوردم
من نباید اراده می کردم…

نرگس شمس

از این نویسنده بیشتر بخوانید: