ماه صحرا (همراه با فایل صوتی اجرا)

برادر جان حسین تنها ترین شد
دگر عباس نام اور ندارد
در این صحرا میان قوم بی دین
ز بعد تو دگر یاور ندارد
——————————————-
برادر جان گل رویت ببوسم
دو دست نازنینت را ببویم
چگونه طاقت آرم دوریت را
جواب کودکانم را چه گویم
——————————————-
امیر لشگر خوبان ابوالفضل
سپهدار و یل میدان ابوالفضل
امید تشنه کامان یا ابوالفضل
پناه بی پناهان یا ابوافضل
——————————————-
برادر زینبت در ماتم تو
زغصه خون دل از دیده بارد
فدای آن قد و بالای رعنا
که بعد تو دگر طاقت ندارد
——————————————-
رقیه دیگر از تو آب نخواهد
که در کنج خرابه جان سپارد
ببین اهل حرم بعد تو عباس
در این صحرا دگر حرمت ندارد
——————————————-
امیر لشگر خوبان ابوالفضل
سپهدار و یل میدان ابوالفضل
امید تشنه کامان یا ابوالفضل
پناه بی پناهان یا ابوافضل
——————————————-

https://www.academytaraneh.com/77630کپی شد!
1218
۲۸