بیمار روحی

دوستان این شعر تو ۵دقیقه نوشته شده اصلا از نظر روحی حال خوشی ندارم
مشکلات وزن و قافیه شعر رو نادیده بگیرین چون تو حال خوشی نبودم…

عشق بازی با دود سیگارم
خوابیدنام با چشم بیدارم
اینا فقط یه معنی رو میده
من از درون بیماره بیمارم
دلواپسی هام قبل خوابیدن
به عشق و احساسات خندیدن
از صحنه ی دنیا کنار رفتن
تو گور دسته جمعی خوابیدن
یعنی جهانم رو به اتمامه
یعنی من از دنیا شکست خوردم
یعنی یه بازنده ام یه دیوونه ام
من نباید گول دنیارو میخوردم
تلخن حرفهام اما تو باور کن
تلخی یه وقتایی مثل قنده
تا بدترین آدم نشی هیچوقت
کسی به قلبت دل نمیبنده
تو این زمونه که همه گرگن
بره فقط میبینه بدبختی
باید شبیه گرگ باشی تا
نزدیک باشه حس خوشبختی
ای کاش من شبیه گرگ بودم
اما به من نقش یه بره رو دادن
دندون من عشق و نمیبرید
باید به من دندون گرگ میدادن

https://www.academytaraneh.com/77612کپی شد!
870
۳۲