برای من ….

تو برای من همونی

همون عاشق قدیمی

اونی که بعد یه عمری

منو کرد باغم صمیمی

اونی هستی که سپردی

منو به روزای ابری

دل و از ریشه سوزوندی

که نداره، دیگه صبری

تو همون بهونه هستی

که همیشه من میگیرم

که اگه فکرت نباشه

توی تنهایی میمیرم

تو برام هنوز همونی

یه نشونه از یه احساس

همونی که تو وجودم

گر گرفتی و دلم خواس (ت)

نقد فرامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووش نشه لطفا

مانا ونویسا باشید همگی

https://www.academytaraneh.com/77597کپی شد!
1011
۵۰