خیال

خیال من پر از توئه/پر از هوای دلهره***دل من پر از غم و غم تو رو هم میخوره
خیال من درگیره توست/درگیر چشمام نیستی***چشمایی که بارونیه/اما چشم تو خیس نیست
اصلا مهم نیستم برات/اصلا مهم نیست عشقمون***اصلا مهم نیست از اون اول چی گذشته بینمون
تو میخوای با رفتنت/بازم خیانت بکنی***از دست من راحت بشی/خیالتو راحت کنی

خیال من پر از توئه/کسی که من رو دوست داشت***تکیه میزد به خاطرم سر روی شونم میزاشت
اما الان نه عشقی هست نه دلهره و نه سری***رو به تو باز میشه بازم /میزنم به هر دری
پرت میکنم"هواسمو تا به یاد تو نیوفته***اما هرجایی میندازم /کناره تو میوفته
واسه فراموش شدنت/دارم میرم از این دیار***تا که نه عشقی باشه نه دلهره و نه خیال

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77592کپی شد!
710
۱۲