تو شک داری…

نمیشه دل به شعرات بست تناقض داره احساست
ازاین لحنِ غزل هاتم میشه فهمید بدِ حالت
صدات میلرزه وقتِ نقد.توام شک داری به حرفات
ته دلت با شعرامِ ولی میگی بدن شعرات
تو شک داری که تو بیتام یه حس تازه پیداشه
میترسی از خیانتی که حسِ شعرِ من باشه
به قهرمانِ شعرامم حسادت میکنی انگار
خوشم میاد از این حست از این اشکای بی آمار
چشاتو رو نگام بستی میخوای بگی مهم نیستم
تومغروری ولی اینبار منم که رو تو شرط بستم./

از این نویسنده بیشتر بخوانید: