رژ لب

وقتی که نیستی هیچ چیزی دُرُس(ت)نیس(ت)
وقتی که نیستی روزامَم سیاهه
مردی که عمری کوهِ پشتِ تو بود
وقتی که نیستی کوه نیست؛ کاهه
*****
بیدیِ که به هر بادی میلرزه
تا میشه تا کمر جلویِ غم هاش
میشکنه وقتی نیستی تو کنارش
همون که گفت نرو بمون پیشم باش
*****
عاشق چشمای تو بود و رفتی
جادهء رفتن پیچ برگشت نداشت.!
داری میری؛!!مراقب خودت باش
اینو اونی میگه که دوست میداشت
*****
داری میری هیچ کسی موندنی نیست
روزای من فرقی با شب نداره
قرمز و دوس داشتم و دارم هنوز
قرمز سیب و رژ لب نداره
*****
بعد تو تا همیشه واسه عکست
رژ لبای قرمز و میگیرم
عکس سیا(ه)سفیدتم میفهمه
بدون رژ قرمزت میمیرم
*****
وقتی که نیستی هیچ چیزی دُرُس(ت)نیس(ت)
وقتی که نیستی روزامَم سیاهه
مردی که عمری کوهِ پشتِ تو بود
وقتی که نیستی کوه نیست؛ کاهه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77546کپی شد!
1312
۱۰