رویای نفسگیر

رویای نفسگیر

چه رویای نفسگیری هنوز دستات تو دستامه
نگاهم محو چشماتو دلت در گیر حرفامه
چه رویای خوشی دارم کنارم شاد وسرمستی
بهم میگی هزار دفعه هنوزم عاشقم هستی
توو رویای منی اما کنار من نمیمونی
چه دلگیرم از این روزا از این روزای ویرونی

نگو این آخرین باره دلم طاقت نمی یاره
همیشه فصل دلتنگی پر ابره که میباره

یه حسی میگه این روزا داری از دست من میری
یه جایی توهمین قصه داری دستاش ومیگیری
تو داری می ری و این دل داره تو غصه میمره
تموم سهمم از دنیا یه رویای نفسگیره
بازم چشمامو میبندم تو از این زندگی سیری
نمی خوام وا بشه چشمام ببینم که داری میری

نگو این آخرین باره دلم طاقت نمی یاره
همیشه فصل دلتنگی پر ابره که میباره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: