نشید : انا مقاتــــل سرود: من دلاورم

نشید : انا مقاتــــل
سرود: من دلاورم
انا طفلٌ شاطرٌ و شجاعُ المیدان
حبی مدرستی جابر بن حیّـــان
التربیه رمزٌ و جامعُـــــــــــنا
شکراً یا ربی علی هذا الحـنان
***
نجمتی زهت فی وسط السماء
نوّرت قلبی و روحی بوفـــــاء
حاملهَ علمَ بلدی الاصـــــــیل
کُرّست العلمُ وحدها فی الخفاء
***
انا ابن الشهید البطلَ و ابن الـــوادی
احمی القران و الدین ابجهــــــادی
ادمّرُ الاعداء بایثاری و الجـــــهاد
انا رجلٌ ابنی مستقبـل بــلادی
***
الموت لامریکا ابداً ما ننـــــساهُ
نُکسّر الشر و نتحــــــــــــداهُ
فی وسط طبس ضلت لشایشهم
ما خذت العبره واویــــــــــلاهُ
***
انا فارس او شجاع ابجهـــــــودی
انا طیار السماءواقف ابصمـــودی
انا مهندسُ وکُتِبَت وَصیّتــــــــی
انا جندی مسلح و احمی حدودی
***
انا طبیبٌ و استاد ابدلیـــــــــــل
اهتف الموت لک یا اسرائیــــــل
صوت رنین الدان هدم البیــوت
لحد الان اسمعُ جر الرحــــــیل
***
انا اکره الظلم واحبُ الســـــلام
شتلت الصداقه فی بیــت الکرام
یا معلمی انت نورٌ لنـــــــــــــا
کل ما عندی من قلبکَ وســــام
***
معنی:
من فرزندِ با ایمانم ، شاگرد جابر بن حیّانــــــــــــم
از ناحیه ی یک اهوازم ، شکراً خدای عزیزو مهربانم
***
ستاره ام در آسمان درخشیده ، بر دشت و دریاها نورش تابیده
با پرچمِ سه رنگ ایرانی ، در علم و دانش چه زیبا جوشــــــیده
***
من فرزند و دلبرِ شهیدانم ، من حامی میهن و دین و قرآنــــم
دشمن شکنم با ایثارِ جانم ، من مردِ فردای کشورِ ایرانـــــم
***
مرگ بر امریکا هرگز یادم نمیره ، حقشِ از ما همیشه سر بزیره
وسطِ طبس لاشه لاشه مونده ، عبرتی از شکستش نمی گیـــــره
***
من دلاورم شیر میدانم ، من خلبانِ زمین و آسمانــــــــم
من مهندسِ کشت و صنعت را ، من یه سربازِ و یه مرزِبانم
***
من یه پزشکم من یه استادم ، مرگ بر اسرائیل نشونِ فریادم
صدایِ بمبارانِ جبهه خوابیده ، هنوزه که هنوز غرشش یــــادم
***
از ظلم و ستم خیلی بیزارم ، صدایِ شادی در دل می کـــــارم
الگویِ من شده معلمِ خوبم ، من هر چه دارم از تو مــن دارم
***
جاسم ثعلبی ( حسّانی) ۰۴/۰۸/۱۳۹۱
برای دریافت آهنگ و مجوز اجر با مدیریت تماس بگیرید.
متشکرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7753کپی شد!
694
۳