کورتاژ ..

چقد گفتند این وصلت خرابه
چقد حاشیه بود دور بر ما
مسیر ما پر از میدون مین بود
شکستن هی پلا پشت سر ما

نمی تونست کسی مانع ما شه
تو اون روزایی که خودخواه بودیم
از همدیگه دو رویا ساخته بودیم
ما با سایه هم همراه بودیم

یه دنیا ارزو داشتیم اما
یه دریا فاصله ایجاد کردیم
امیدو توی راه از دست دادیم
رو دست زندگیمون باد کردیم

کنار هم یقین کردیم محاله
دوباره خواسته هامون مثله هم شه
دو قطب منفی در حال دفعیم
چه جوری میشه این فاصله کم شه ؟

از همدیگه به حدی ناامیدیم
که تخت خوابمونم مشترک نیس
ته ِ هر گفتگوی منطقی مون
دیگه چیزی به جز فحش و کتک نیس

به زیر سقف این خونه ی نا امن
منو تو هر حریمی رو شکستیم
دو دشمن روی مرزی جنگ خیزیم
که احساس همو به توپ بستیم

مثه اون بچه که انداختیمش ،
داریم از چشم هم دیگه میفتیم
رسیدیم لب پرتگاه ِ جدایی
که هر کاری کنیم ، دیگه میفتیم

—————————————-

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77495کپی شد!
1170
۳۲