اختاپوس

داری میری رو اعصابم چرا تنهام نمیذاری
چرا پاپیچ من میشی بگو چی توسرت داری

داری دنیامو میگیری منو زیر و زبر کردی
زمینگیرت شدم بس نیس منو ازراه به در کردی

منو این دردِ توسینه منو سر درگریبونی
منو این ساده دل مرده منو حالی که میدونی

بگو چی توسرت داری خلاصم کن از این کابوس
از این کابوس که افتاده به جونم مثل اختاپوس

تا کی این قصه سر داره چرا دست برنمیداری
ولم کن بی خیالم شو چرا تنهام نمیذاری

یه عمر بی وقفه بی اجبار اسیر دست تو بودم
برو دست از سرم بردار که من نابود نابودم

که من نابود نابودم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: