دوستش دارم

هنوزم دوستش دارم / هنوز بی تاب چشماشم
هنوز هر شب تو رویامه / نمی زاره که تنها شم
هنوزم دوستش دارم / هنوز دلواپسش می شم
هنوز وقتی که دلتنگم / دلم می خواد بیاد پیشم
می دونم مثل من اونم / چقدر بی تاب و دلتنگه
می دونم مثل من اونم / داره با غصه می جنگه
هنوزم دوستم داره / هنوز دلتنگ چشمامه
هنوز هرشب تو رویامه / خودش می دونه دنیامه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77483کپی شد!
944
۱۴