یار آغلارام

گدن یولو وا باخارام / یاناخدان قان تک آخارام
اوجو بویووین قاداسین / من آلارام ، من آلارام
یار آغلارام ، یار آغلارام
سن گلمسن قان آغلارام
سن اولمویان او اشیکده / دای قال مارام ، دای قال مارام
سراغو وی من آللاهدان / سورا هچ کیمنن آلمارام
یار آغلارام ، یار آغلارام
سن گلمسن قان آغلارام
قارا تلی دارا مارام / اینی مه کوینک آلمارام
سن گلمسن گوزل عاشکم / اوزومه چایا آتارام
یار آغلارام ، یار آغلارام
سن گلمسن قان آغلارام
قول قاناتیم قورویوب دور / سنه باغرم سوسویوب دور
خزان یل ، اسدیر مه عاشکم / دنیام سن سیز قوتولوب دور
یار آغلارام ، یار آغلارام
سن گلمسن قان آغلارام
قارا خبردن قورخ موشام / آیرلغدان یورول موشام
تانری قوتار بو حایات دان / جاوان عمروم نن دوی موشام
یار آغلارام ، یار آغلارام
سن گلمسن قان آغلارام

ترجمه:
خیره به راهی که رفته ای می مانم / خون از گونه ها جاری می کنم
تصدق قد رعنایت شوم / من دردت را به جان می خرم
یار می گریم –یار می گریم /اگر نیایی خون می گریم
در کاشانه ای که تو نباشی دیگر نمیمانم / سراغت را جز از الله نخواهم گرفت
یا می گریم- یار می گریم/ اگر نیایی خون می گریم
به موهای سیاهم شانه ای نمی زنم / لباس نو بر تن نمیکنم
اگرنیایی زیباترین عشق / خود را غرق آراس می کنم
یار می گریم – یار می گریم / اگر نیایی خون می گریم
بال و پرخشکیده ام / و آغوشم تشنه ی وجودت گشته
باد خزان را نه وزان ای عشق / که دنیایم بی تو پایان گشته
یار می گریم – یار می گریم / اگر نیایی خون می گریم
از خبرهای بد به خود می لرزم و می ترسم / خسته از جدایی ات شدم
خداوندا خلاصم کن از بند حیات / که من سیر از عمر و جوانی ام شده ام.
۱۳۹۱/۶/۷

https://www.academytaraneh.com/7746کپی شد!
3484
۲۶