محتاج

محتاج یک نگاهتم*نگاه تو ارامشه/بزار که با نگاه تو*این دل من اروم بشه
دریای پرتلاطمم*ساحل امن من باش/مثل یه موج بیا برو*اما کناره من باش
کناره تو اروومم و*حس خوشی دارم ولی/بهم میگی باید برم*بهم میگی مسافردی
من بی تومیمیرم یه دم*به چشمای من خیره شو/به این حس بد راجبم*واسه همیشه چیره شو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: