جای همه زیر خاکه…

"جای همه زیر خاکه"

خیلی وقته گریه ی سکوت دارم
از اینکه همه میگن من دلم پاکه
همه میخوان منو بدست بیارن
همه بَدَن ، جای همه زیر خاکه

دوست دارم که اصلأ خیلی بد باشم
بذار بگن من موزی و خَر یا بَدَم.
از خوبیم ، سوء استفاده میکنن
من که خیلی وقته قیدشونو زدم

هنوزم خیالم ، خیالتو داره
هیچکسی نمیتونه جاتو بگیره
هنوزم به فکرت ، فکرم چیزی میگه
دیگه میدونم ، دلم پیش تو گیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: