خیانت

میخوام توبه کنم زیربارون شب
میخوام پاکی بیادتوحس عاشقیم
نیا سمت من تواین کولاک غم
میتونی ازهمون جابگی مث همیم

میخوای باورکنم که شبیه منی
میخوای وادارم کنی به همون زندگی
نیا سمت من که تودلم پره آتیشه
میتونی ازهمون جا حرفاتو بگی

نزارثابت کنم خیانت کاری تو
ندونستم که پشت عشقت خنجره
نزارکه بزارم حیصیتت بره به باد
که اون شب چی دیدم پشت پنجره

هرچیزی حتی عشقت واست بازی
بدون جرم دل شکستن قصاص
همین روزامیشینی به پای نفرینم
انتقام من از تو سر احساس

از این نویسنده بیشتر بخوانید: