کابوس

این خونه رویا نیست
این خونه کابوسه
از عشق تو در من
تنها یه افسوسه

شاید بدونِ تو
از بغض خالی شم
وقتی کنارِ تو
یه گوله آتیشم

انقدر خونسردی
که از خودم سیرم
این بار باور کن
ببین، دارم میرم

با این همه احساس
بد جور افسردم
هر بار جنگیدم
آخر کم آوردم

از اینهمه غصه
یک شب بمیرم کاش
من که ازت دورم
تو بی تفاوت باش

تو با من آشفته
من با تو درگیرم
هر لحظه از این غم
تاثیر می گیرم

از عشقی بیزارم
که دیگه رویا نیست
وقتی برام لمست
تمامِ دنیا نیست

هر بار برگشتم
فک کردی بیچارم
این بار می تونم
دست از تو بردارم

این خونه کابوسه
با اینکه اینجایی
آهسته حسرت شد
اون عشق رویایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: