بعد از تو ….

بعد از تو منو سیگار نصفه
بعد از تو منو وحشت خونه
بعد از تو هوای زندگی سرد
بعد از تو هزار بغض و بهونه
تموم کار من از صبح تا شب
نشستن گریه کردن با یه سیگار
روزا چشمایه بسته نفرت از نور
شب ها بی هوشیه مغز چشم بیدار
حساب سال و ماه یادم نمونده
فقط اینجا هواش ناجور سرده
تویه بهمنی از غم گیر کردم
تموم شادیام از دور درده
با بغض آسمون گریه ام میگیره
منو این آسمون یه درد و داریم
دوتامون خورشید و از دست دادیم
برا برگشتنش راهی نداریم
به دست باد میسپارم نگاتو
تو اون عکسی که واسم یادگاره
دیگه شد باورم گریه و زاری
برا برگشتنت فایده نداره
خودم رو دست تنهایی سپردم
شاید تنهایی از من مرد بسازه
یه مردی که دیگه با بیخیالیش
تو بازی عشقشو راحت نبازه
میمونه خونه ی خاطره هامون
که از ذهن مریضم پاک نمیشه
آخه یادی که جون داره هنوزم
به این راحتبا که خاک نمیشه
باید زنده به گور شن خاطراتت
آخه من راهیه یه راه دورم
با این خاطره ها اگه بمونم
یه جورایی خودم زنده به گورم

https://www.academytaraneh.com/77346کپی شد!
1055
۱۶